‘Verduurzamen lastig voor VVE’s in een tijd waarin het moet gebeuren’

De-swollenaer1.jpg

ZWOLLE – De ambities van de overheid op het punt van verduurzamen zijn torenhoog. Nederland wil op termijn van het gas af en energieneutraal wonen moet de norm worden. Tegelijkertijd groeien de bomen voor veel appartement- en flatbewoners niet tot in de hemel. Daar komt nog eens bij dat Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) meer dan voldoende draagvlak moeten krijgen voor elke beslissing die ze op dit punt nemen.

Een informatiebijeenkomst in De Bolder vorige week had als doel om VVE’s op weg te helpen. Zowel onafhankelijke adviseurs als marktpartijen waren aanwezig om hun licht te laten schijnen over het onderwerp duurzaamheid. De algehele teneur was dat dit ‘het moment is om actie te ondernemen’. Het is namelijk alles behalve zeker dat de huidige subsidiemogelijkheden in stand blijven. “De verwachting is in elk geval niet dat het beter wordt”, aldus Constan Custers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wel kan er momenteel bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) tegen 2,2 procent een duurzaamheidslening worden afgesloten voor een periode van tien jaar. Voor een looptijd van vijftien en dertig jaar is dat respectievelijk 2,6 en 3,1 procent. Dat is voordeliger dan bij een bank. Bij een looptijd van dertig jaar moet je je je als VVE alleen wel committeren aan het principe van ‘helemaal energieneutraal’ Dat laatste ontraadt Rene ter Veer van AE Duurzaam. “Dat lijkt mij niet realistisch. De laatste twintig procent naar energieneutraal kost tachtig procent van de totale investering. Dan kan je beter inzetten op twintig procent investeren voor tachtig procent resultaat.”

Meerjarenplan

Waar de sprekers het eveneens roerend over eens waren, is dat verduurzamen alleen zin heeft in combinatie met een gedegen meerjarenplan. De start is een nulmeting waarbij de huidige staat van de flat of het appartementencomplex in kaart wordt gebracht. Vervolgens kijk je hoe je met een paar simpele maatregelen al energie bespaart en hoe je de zogenoemde thermische schil van het gebouw optimaliseert. Zonder zo’n plan de campagne ben je lukraak bezig en zal verduurzamen niet het gewenste effect hebben.

Maatwerk

Custers meent dat je voor een advies het beste een onafhankelijke derde partij in de arm kunt nemen. Een partij die weet wat je zelf al kunt doen om een complex te verduurzamen, die weet hoe je maatwerk levert en bovenal hoe je de upgrade in duurzaamheid gefinancierd krijgt met eigen middelen, subsidies en eventueel een lening. Ter Veer sloot zich daar graag bij aan. Volgens hem is er nog een andere reden om een derde partij er bij te betrekken. Die kijkt namelijk objectief en zonder emotie naar het gebouw. “Binnen een VVE wordt er vaak gesteggeld over vragen als in welke kleuren de kozijnen moeten worden geschilderd. Een paar duizend euro voor onderzoek wordt al snel duur gevonden. Maar als dit betekent dat je in plaats van honderdduizend euro zestigduizend euro aan een nieuw dak kwijt bent, heb je het snel terugverdiend.”

Verder is het volgens Ter Veer zaak om als VVE zelf aan te dringen op duurzaamheidsmaatregelen. Een (externe) beheerder heeft immers primair onderhoud en administratief werk als taken. Je zult dus als VVE een ruimere opdracht moeten geven. De VVE heeft uiteraard eveneens te maken met haar leden. Die kan je verdelen in een groep ‘koplopers’ en mensen met bezwaren weet Ter Veer. Die bezwaren kan hij overigens heel goed begrijpen. Iemand van negentig zal niet snel genegen zijn mee te betalen met een toekomstsinvestering. Hetzelfde geldt voor wie al moeite heeft met het betalen voor de maandelijkse VVE-bijdrage en zij die over een paar maanden gaat verhuizen.

Kostenneutraal

Een ander verhaal wordt het echter, zo benadrukt Ter Veer, als je het kostenneutraal kunt doen. Dat kan in een scenario waarin er weliswaar meer geld gaat naar de VVE maar minder naar de energieleverancier. Als het verduurzaamde appartement ook nog eens meer waard wordt zijn de meeste mensen om stelt Ter Veer. “Wij hebben als AE Duurzaam tot nu toe altijd meer dan negentig procent van de stemmen gehaald”, besloot hij zijn betoog.”

Bron: de Swollenaer