Meest gestelde vragen

Het Zonnecollectief

Waarom krijgen de algemene en technische ruimte een elektronisch toegangssysteem?

AE Duurzaam kiest voor een elektronisch toegangssysteem boven een gewone sleutel voor de veiligheid van de bewoners. Gedurende de periode van 20 jaar waarin AE Duurzaam het onderhoud en garantie verzorgd van de installaties, zullen er veel verschillende mensen het pand binnen moeten kunnen. Zoals schoonmakers, dakdekkers en installateurs. Met een elektronisch toegangssysteem is er controle wie er in het pand is geweest en zullen ‘sleutels’ niet worden kwijtgeraakt. AE Duurzaam kiest voor een elektronisch toegangssysteem op de algemene toegangsdeur en de deur naar de technische ruimte. Het systeem werkt met elektronische toegangstag’s. Bij verlies of diefstal van de tag wordt de tag direct geblokkeerd en blijft de veiligheid van  het gebouw verzekerd.

Wat gebeurt er met vastrecht en transportkosten?

Het vastrecht wat u nu betaalt voor u stroomaansluiting blijft bestaan. U blijft namelijk aangesloten op het energie net. De transportkosten voor de stroom zijn uiteraard wel lager, omdat de meeste stroom van de zonnepanelen komt en die stroom gaat niet het net op. Hierdoor hoeft u dus geen transportkosten te betalen.

Heeft het Zonnecollectief consequenties voor de opstalverzekering van de VvE?

Ja, de VvE is vanaf dag één eigenaar van de complete installatie en dus ook verantwoordelijk voor de verzekering hiervan. Echter is het bij veel verzekeraars voldoende om de zonnepanelen plus installatie te melden en wordt de premie niet verhoogd. Dit geldt niet voor alle verzekeraars. Dus vergelijk verschillende premies van verzekeraars.

Dak

Is mijn dakconstructie zwaar genoeg?

Tijdens het Zonnecollectief wordt de dakbedekking vervangen door een nieuwe met extra isolatie waarde. De bovenste verdieping zal deze verandering direct merken in de stookkosten die zullen afnemen. De extra isolatie is niet alleen voor de bovenste verdieping interessant maar zal ook zorgen voor een algemene waardestijging van het appartementencomplex. Dit komt doordat het pand goed onderhouden is.

Waarom hebben we nieuwe dakisolatie nodig?

De meeste daken van een appartementencomplexen zijn van beton met daarop bitumen en daar weer een laag grind op. Het grind weegt gemiddeld al 80 kg per m2. Indien een VvE akkoord gaat met het Zonnecollecitef wordt als eerste het dak gecontroleerd. De gehele constructie wordt gecontroleerd en we doen enkele testen, waaronder de trektest. Deze testen geven ons de zekerheid of uw dak geschikt is of niet. Wanneer we gaan beginnen met het uitvoeren van het Zonnecollectief gaat als eerste al het grind eraf. Het gewicht van de zonnepanelen en de constructie die op het dak komen is lager dan het gewicht van het grind.

Financieel

Brengt AE Duurzaam de lening elders onder of financiert AE Duurzaam het zelf?

AE Duurzaam financiert niet uit eigen middelen, maar haalt het geld d.m.v. financieringen bij verschillende banken en fondsen. De aanbiedingen die AE Duurzaam doet worden om die reden ook altijd kortlopend. Dit komt doordat de rente die AE Duurzaam moet betalen kan veranderen.

.

Moeten wij nog geld reserveren voor het dak?

AE Duurzaam kan en zal nooit bepalen waar een VvE geld voor moet reserveren. Echter zal een gezonde VvE altijd sparen voor grote uitgaven. Is er al geld gereserveerd voor het dak? Dat kan blijven staan of kan worden besteed aan andere zaken. Bijvoorbeeld aan projecten om de energierekening nog verder te verlagen. Indien gewenst kan AE Duurzaam vrijblijvend adviseren hoe het gereserveerde geld het beste besteed kan worden.

Welk rente percentage wordt gehanteerd?

Op dit moment (juli 2018) ligt het rente percentage rond de 3,5%. Het percentage is echter niet vast en kan verschillen per VvE. Dit komt doordat onze financier hun rente percentage bepalen aan de hand van het risicoprofiel van de VvE. Het risicoprofiel van de VvE is afhankelijk van onder andere de huidige onderhoudsstaat van het appartementencomplex, de financiële cijfers van de VvE en de inbreng van de VvE bij de start.

Hoe zit het met de PCR (PostCodeRoos)?

De PostCodeRoos regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Als de opgewekte stroom van de zonnepanelen niet in zijn geheel kan worden afgenomen door de VvE (alle appartementseigenaren en algemene ruimte hebben voldoende stroom), is levering aan PCR mogelijk. Echter zal dit bij het Zonnecollectief niet van toepassing zijn, omdat wij het aantal zonnepanelen op het dak afstemmen met het aantal energie wat verwacht wordt afgenomen te worden. In deze verwachting wordt het aantal energie opgenomen van alle appartementen, algemene ruimte, buiten- en buitenverlichting, lift(en) en overige collectieve verbruikers.

Algemeen

Wat als AE Duurzaam failliet gaat?

Bij het Zonnecollectief gaat de VvE met AE Duurzaam een overeenkomst aan voor 20 jaar. De VvE betaalt 20 jaar een maandelijks bedrag aan AE Duurzaam. AE Duurzaam zorgt in die periode dat de gehele installatie blijft werken en onderhouden wordt. AE Duurzaam investeert dus op dag één alle bouw en installatie kosten. Mocht AE Duurzaam gedurende de looptijd failliet gaan dan gebeurt er het volgende. Een curator neemt alles over en zal gaan kijken naar de mogelijkheden. De curator beantwoordt de vraag of hij gedurende de resterende looptijd nog de maandbedragen van de VvE wilt ontvangen in ruil voor de verplichting van het onderhoud. Het antwoordt hierop zal altijd ja zijn. Zeker omdat het risico heel klein is aangezien de installatie veel garantie bewijzen heeft waar de curator op terug kan vallen. Mocht een curator ervoor kiezen het onderhoud niet meer op zich te nemen, dan kan de curator ook niet van de VvE het maandbedrag eisen. De garantiebewijzen zijn ook in het bezit van de VvE, waardoor in het geval van problemen de VvE altijd kan aankloppen bij de producent van het product.